Zapraszamy wszsystkich członków Towarzystwa Polsko Kanadyjskiego na miesięczne zebranie w dniu 8 maja 2022.

Dom Polski godz.14:00

Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim matkom zrzeszonym w naszy Towarzystwie, wszystkiego najlepszego.

Wyspiański, Stanisław (1869-1907)                 Macierzyństwo

Dzisiaj Dzień Matki

W drugą niedzielę maja na kontynencie północno-amerykańskim świętuje się jedno z najpiękniejszych świat w kalendarzu – Dzień Matki.

Matka – słowo najpiękniejsze pośród wszystkich słów na świecie. Było ono natchnieniem poetów w tworzeniu dzieł najwznioślejszych pod względem formy i delikatności uczuć. W każdej epoce słowo to było przedmiotem czci i wielbienia.

Ono pierwsze pojawia się na ustach niemowlęcia.

Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka. Oczy matki wszystko widzące patrzą na urodziny patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z „tamtego świata”. Wychowanie swoich dzieci na szlachetnych, uczciwych i dobrych ludzi to niewątpliwie najważniejsza rola w życiu kobiety. Daje dziecku życie, ale też warunkuje jego przeżycie w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Karmiąc, zapewniając sen i higienę ciała dziecka, daje mu jeszcze pierwsze dary serca, całą swoją czułość, dobroć i miłość. Zaspokaja jego podstawowe biologiczne potrzeby – karmi, przewija, układa do snu, dba o jego zdrowie. Nieobecność matki natomiast staje się źródłem lęku i poczucia zagrożenia. Kochająca matka wie, że jej dzieci potrzebują miłości obojga rodziców.
Matka nie tylko sama obdarza uczuciem, lecz także uczy dziecko takiej postawy. Macierzyństwo jako udzielanie, ochranianie, przekazywanie życia jest jednym z najpiękniejszych wymiarów człowieczeństwa. Macierzyństwo wpisane jest w osobowość kobiety poprzez Boże powołanie, budowę ciała oraz sposób jego funkcjonowania i choć nie każda kobieta fizycznie staje się matką, macierzyństwo stanowi jeden z wymiarów kobiecości, nadaje jej specyficzny charakter, określa kobiecą wrażliwość i sposób przeżywania więzi.

Wpływ matki zostawia w duszy człowieka najtrwalsze ślady na cale życie, ślady zrobione w najdelikatniejszym i najpojemniejszym okresie jego życia. I chociażby późniejsze życie poniszczyło wszystkie ideały i porywy szlachetne w duszy, to przyjdzie moment – może właśnie na wspomnienie matki – ze dusza się ocknie. I rzeczywiście tak jest. Późniejsze życie dziecka może przynieść wiele burz i załamań, wiele wątpliwości i kryzysów duchowych, ale jeśli dziecko wyniosło należyte wychowanie to wpływ matki uratuje od niejednej katastrofy duchowej. W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami, w ramach ogólnego dążenia do wolności, rozszerzenia się zasięgu działalności kobiety i swobody jej działania i coraz mniej zdajemy sobie sprawę z Jej miejsca i niezastąpionej roli nie tylko w naszym życiu, ale również i w życiu społeczeństwa i Narodu. Jednakże żadna ewolucja nie powinna doprowadzić do zatracenia tej szczególnej niezastąpionej roli kobiety – roli matki. Dzisiaj z matki, chce się zrobić kobietę nowoczesną, która poza opieką nad dziećmi i domem jest zmuszona do podjęcia pracy zawodowej. Dlatego trzeba zatroszczyć się o matkę i stanąć w obronie jej wartości wychowawczych, chrześcijańskich i ogólnoludzkich i docenić jej wyjątkową rolę nie tylko w naszym życiu, ale również i w życiu społeczeństwa i Narodu. Mniej będzie wykolejonej młodzieży, mniej huliganow, mniej demoralizacji, gdy więcej kobiet poświeci się swym rodzinom. Ileż to dzieci i młodzieży idzie na złe drogi, bo dom jest pusty, bo nie czeka w nim matka. Matka zmęczona pracą zarobkową, nie ma czasu, aby się dzieckiem zająć, przejąć jego problemami, przytulić.

Może dlatego w późniejszym wieku podobnie dzieci nie mają czasu dla matki odsyłając ją do Domu Starców.

W dzisiejszym zmaterializowanym świecie wszystko przelicza się na pieniądze. Trud matki nie da się przeliczyć na pieniądze. Jedynym ekwiwalentem może być tylko kochające serce swojego dziecka. Bo tylko takie serce będzie w stanie choć w części pocieszyć jej nie raz strapione serce, da jej poczucie wdzięczności i miłości.

W naszej polskiej rzeczywistości tak piękną rolę pełni kobieta – matka, matka Polka. Pieczołowicie pielęgnuje najcenniejsze wartości tradycji, kultury i religii. Jest wychowawczynią dzieci, stojąc na straży wiary, moralności i ogniska domowego oraz skłonna do poświęceń. Zasługuje na głęboki szacunek i miłość, które to szczególnie dziś powinniśmy okazać.

Bogdan Koral Konikowski