Miesięczne zebranie członkowskie w dniu 10 kwietnia 2022